Κριτήρια για την ορθή διεξαγωγή των Επιστημονικών Διαλογικών Συναθροίσεων  

Υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ορθή διεξαγωγή των συναθροίσεων:

  1. Τα κείμενα που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν στις συναντήσεις θα πρέπει να είναι έργα αναφοράς σε έναν συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο ή επιστημονικά άρθρα με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.
  2. Τα άτομα που θα συμμετάσχουν στις συναθροίσεις θα πρέπει να μην έχουν κάνει πανεπιστημιακές σπουδές. Με αυτό τον τρόπο, θα δείξουμε πόσο μεγάλη είναι η επιστημονική συμβολή όλων των ανθρώπων στην ανθρωπότητα, αφού όλοι είναι σε θέση να κατανοήσουν και στη συνέχεια, να μοιραστούν την επιστημονική γνώση.
  3. Οι απόψεις όλων των συμμετεχόντων γίνονται σεβαστές και οι  συμμετέχοντες απευθύνονται ισότιμα σε όλα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
  4. Όλες οι απόψεις είναι αποδεκτές αρκεί να αντιμετωπίζονται με σεβασμό τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  5. Εξίσου σημαντικός είναι ο συντονισμός της διάρκειας των παρεμβάσεων, ώστε να μην έχουν υπερβολικά μεγάλη διάρκεια και να μην μονοπωλούν τη συζήτηση.
  6. Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για την τήρηση της σειράς των ομιλητών στη διάρκεια της συζήτησης.
  7. Οι συζητήσεις μεταξύ δύο μόνο συμμετεχόντων θα πρέπει να αποφεύγονται. Όλες οι συζητήσεις θα πρέπει να είναι ανοιχτές προς όλους τους συμμετέχοντες. Αν, παρόλ' αυτά δύο άτομα ξεκινήσουν μία παράλληλη συζήτηση με αυτή της ομάδας, τότε ο συντονιστής θα πρέπει να τα παροτρύνει να επιστρέψουν στην ομαδική συζήτηση και να μοιραστούν τις ιδέες τους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1374