Merila za Znanstvena Dialoška Srečanja

Obstajajo številna merila, ki jih je treba upoštevati pri pravilnem delovanju srečanj:

  1. Izbrana berila so najboljša referenčna dela na znanstvenih področjih ali znanstveni članki z največjim učinkom.
  2. Udeleženci srečanj so ljudje brez višjega akademskega ozadja, ki dokazujejo, da najboljši znanstveni prispevki človeštva pripadajo vsem in jih vsakdo lahko razume in deli.
  3. Mnenja vseh udeležencev se spoštujejo in vsakdo ustrezno naslovi sogovornika.
  4. Sprejeta so vsa mnenja, pod pogojem, da se spoštujejo človekove pravice.
  5. Pomembno je tudi, da se zmerno podaljša trajanje pogovorov, ne da bi se omogočile pretirano dolgoročne razlage, saj to monopolizira razpravo.
  6. Vedno se mora spoštovati vrstni red sodelovanja; to je odgovornost moderatorja. Moderator omogoči  udeležencem, da govorijo.
  7. Treba se je izogibati razpravam med dvema udeležencema, pogovori pa morajo biti vedno usmerjeni v vključevanje vseh udeležencev. Če dve osebi začneta pogovor vzporedno s tistim v skupini, je moderator odgovoren, da jih spodbuja, da te komentarje delijo z ostalimi udeleženci in se vrnejo srečanju.

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1375