Ισότητα μέσα στη Διαφορετικότητα

Η ποικιλομορφία των συμμετεχόντων εκτιμάται ιδιαιτέρως,καθώς η διαφορετικότητα θεωρείται θετικό στοιχείο σύμφωνα με την αξία της ισότητας. Επίσης, ο πλουραλισμός απόψεων θεωρείται θετικός, διότι η ποικιλομορφία προηγούμενων εμπειριών και επιστημονικών γνώσεων συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των συναθροίσεων και στην εξουδετέρωση τυχόν προκαταλήψεων και στερεοτύπων.

"Κάθε συμμετέχων/-ουσα είναι διαφορετικός/-ή από τους άλλους, καθώς όχι μόνο έχει μελετήσει διαφορετικά αναγνώσματα, αλλά επίσης, δίνει διαφορετικές ερμηνείες σε όσα έχει διαβάσει. Ο στόχος δεν είναι σε καμία περίπτωση η ομοιομορφία στις απόψεις ή τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων. Αντίθετα, ο στόχος είναι η έκφραση και η υποστήριξη προσωπικών απόψεων σε θέματα που απασχολούν τον κόσμο και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα." (Flecha, 2000, σελ. 25, Μεταφρασμένο)

"Η διαλογική μάθηση είναι προσανατολισμένη προς την ισότητα των διαφορών , σύμφωνα με την οποία, η πραγματική ισότητα περιλαμβάνει το ύψιστο δικαίωμα του ανθρώπου να επιλέγει να ζει με τρόπο διαφορετικό από τους άλλους. Η αντίληψη αυτή, την οποία ο κοινωνιολόγος Freire αποκαλεί “ενότητα στην πολυμορφία ,” δεν επικρίνει μόνο περιορισμένες μορφές ισότητας αλλά προασπίζει επίσης, άλλες που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Προστατεύει την ποικιλομορφία και συγχρόνως προτείνει την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση διαφορετικών ατόμων και ομάδων." (Flecha, 2000, σελ. 22-23, Μεταφρασμένο)

 


© Agora 2017

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1408