Στην Πράξη

Καταρχάς, είναι αναγκαίο να καταστεί σαφές ότι για να ξεκινήσει ή να συμμετάσχει κάποιος σε μία Επιστημονική Διαλογική Συνάθροιση δεν είναι απαραίτητο να έχει επιστημονικές ή ακαδημαϊκές γνώσεις. Απώτερος στόχος των συναντήσεων αυτών είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες εύκολη πρόσβαση στην επιστημονική γνώση μέσω σπουδαίων επιστημονικών και φιλοσοφικών κειμένων. Οι Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις μας διδάσκουν πώς ο στόχος αυτός είναι εφικτός για όλους, ακόμη και σε όσους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις μπορούν να ξεκινήσουν με αφορμή το ενδιαφέρον (των ατόμων/των εκπαιδευόμενων) να ασχοληθούν με θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος ή να παρουσιαστούν (από έναν οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων) ως μία διαφορετική προσέγγιση διδασκαλίας μαθημάτων, όπως η βιολογία, η χημεία και τα μαθηματικά. Βέβαια, η υλοποίηση των Επιστημονικών Διαλογικών Συναθροίσεων δεν περιορίζεται μόνο στις φυσικές επιστήμες αλλά είναι εφικτή σε όλα τα επιστημονικά πεδία (π.χ. μηχανολογία και τεχνολογία, επιστήμες της ζωής και της υγείας, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες κτλ.).

Οι συμμετέχοντες μπορούν με διάφορους τρόπους να έχουν πρόσβαση στα αποσπάσματα των κειμένων ή τα άρθρα που επεξεργάστηκαν στις συναντήσεις, όπως π.χ. να δανειστούν τα σχετικά βιβλία από βιβλιοθήκες. Σε κάθε περίπτωση,  όποια και αν είναι η οικονομική κατάσταση των ενδιαφερόμενων, δεν θα πρέπει να τους εμποδίζει να δηλώσουν συμμετοχή στις Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις.

Παρακάτω, ακολουθούν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να διοργανώσουν Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις (βλ. υπομενού στα αριστερά).

Μάθετε τώρα τι είναι οι Επιστημονικές Διαλογικές Συναθροίσεις και πώς μπορείτε να τις υλοποιήσετε.

 

  
© Agora 2017

 

 

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1368