V praksi

Najprej moramo upoštevati, da znanstveno ali akademsko znanje ni predpogoj za sodelovanje v znanstvenem dialogu (ZDS). Cilj je prav učenje in deljenje najboljših literarnih stvaritev človeštva na znanstvenem področju, ZDS pa nam pokažejo, kako je to mogoče za vse.

ZDS se lahko začnejo z interesom (ljudi/učencev), da se vključijo v znanost ali se lahko uvedejo (od organizacije za izobraževanje odraslih) kot drugačen pristop k temam, kot so biologija, kemija in matematika. Pomembno je omeniti, da ZDS niso omejena le na naravoslovne znanosti, temveč vključujejo vsa področja znanstvenega znanja, ki jih je človeštvo ustvarilo skozi zgodovino (npr. naravoslovne,  inženirske in tehnološke vede, življenjske in zdravstvene vede, družbene in humanistične znanosti).

Udeleženci lahko uporabijo različna sredstva za dostop do del in člankov, o katerih se bodo pogovarjali na ZDS, na primer pridobivanje in izposojanje iz knjižnic. V vsakem primeru je treba zagotoviti, da ekonomski pogoji niso ovire za sodelovanje v ZDS.

V nadaljevanju so predstavljene potrebne informacije za izvedbo Znanstvenih Dialoških Srečanj (ZDS) (glej podmeni na levi strani).

Zabavajte se z raziskovanjem, kaj so ZDS in kako jih uporabiti v praksi!

 

  
© Agora 2017

 

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1369