Επιστημονική (Εργαλειακή) Διάσταση

Οι άνθρωποι αποφασίζουν διαλογικά τι θέλουν να μάθουν, γεγονός που τους επιτρέπει να αποκτούν επιστημονικές (εργαλειακές) γνώσεις (Racionero, 2010). Για παράδειγμα, συχνά ο κόσμος ενδιαφέρεται να κατανοήσει τις τρέχουσες ειδήσεις και τα επιστημονικά ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή του, όπως για παράδειγμα, οι επιστημονικές εξελίξεις που υπόσχονται να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Γι' αυτό, είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να επιλέξουν το περιεχόμενο των Επιστημονικών Διαλογικών Συναθροίσεων.

"Η ικανότητα επιλογής και επεξεργασίας πληροφοριών αποτελεί το γνωστικό εργαλείο που επιτρέπει καλύτερα σε κάποιον να συμπεριφέρεται με αυτοπεποίθηση στη σημερινή κοινωνία. Ο διάλογος και ο προβληματισμός ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας. Οι σχέσεις μας με τους άλλους μας τροφοδοτούν με ποικίλες πληροφορίες, τις οποίες επιλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά βούληση. Μέσω του διαλόγου μπορούμε να επιλέξουμε το κατάλληλο μέσο μαζικής μεταφοράς για να πάμε στη δουλειά μας και να χρησιμοποιήσουμε χωρίς δυσκολία τον νέο υπολογιστή στο γραφείο. Ο προβληματισμός είναι ουσιαστικής σημασίας για να κατανοήσουμε πλήρως μία εργασία που μας έχουν αναθέσει και για να χρησιμοποιήσουμε τη δημιουργικότητά μας με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που τυχόν προκύψουν. Όταν ο διάλογος διεξάγεται επί ίσοις όροις, ενθαρρύνει τη διατύπωση προβληματισμών, καθώς οι συμμετέχοντες πρέπει όχι μόνο να κατανοήσουν τις απόψεις των άλλων αλλά και να εκφράσουν τις δικές τους". (Flecha, 2000, σελ. 16, Μεταφρασμένο)

 

 

Kurzlink zu dieser Seite:
die-bonn.de/li/1398